Palvelut

Kiinteistö­kehittämisen konsultointi

Kimvestor Oy:n osaaminen pohjautuu tiimimme pitkäaikaiseen kokemukseen rakentamisen kentässä, niin arkkitehteina kuin kiinteistöjohtamisen tehtävissä. Liiketoimintamallimme mukaisesti lähestymme hankkeita monialaisesti. Meille on tärkeää ratkaista hankkeiden toteutettavuus ja kannattavuus unohtamatta hyvää rakentamistapaa ja korkealaatuista arkkitehtuuria.

Arkkitehti­suunnittelu

Arkkitehti- ja pääsuunnittelu on yhtiön ydinosaamista, joka perustuu tiimimme pitkään kokemukseen arkkitehtitoiminnan eri tehtävissä. Olemme suorittaneet toimeksiantoja niin kiinteistöinvestoreille kuin rakennusliikkeillekin. Aktiivinen kiinteistökehittämistoiminta tuo lisäarvoa myös arkkitehtisuunnittelupalveluumme.

Hanke­kehittäminen

Uudet hankkeet syntyvät ideoista. Etsimme jatkuvasti uusia kohteita, joista lupaavimmat kehitetään hankkeiksi. Paras esimerkki on UusiEliel-projekti, joka on Kimvestorin luoma kärkiprojekti Helsingin ydinkeskustaan. Verkostomme kautta löydämme hankkeille oikeat yhteistyökumppanit ja sijoittajat.

Kiinteistö­sijoit­taminen

Kimvestor etsii jatkuvasti sijoituskohteita ja ideoita kehityshankkeiksi. Meillä on erinomaiset yhteydet niin institutionaalisiin sijoittajiin kuin kehityskohteista kiinnostuneisiin riskisijoittajiinkin, joten rahoitusvaihtoehtoja löytyy kaikkiin toteutuskelpoisiin projekteihin.

Kumppanuushankkeet ovat meille myös erittäin mieleisiä ja olemme valmiit yhteistyöhön erilaisten ideoiden toteuttamiseksi.